Очакваме вашите снимки на тема селскостопански машини и обработка на земята.

Домашната градина.
Домашната градина.
Не правете така!
Не правете така!
При нас са щифтовете.
При нас са щифтовете.
Григор.
Григор.

Share this page